Competentiegericht opleiden bij het NIBHV.

Een nieuwe manier van opleiden, die uitgaat van het specifieke risicoprofiel van een bedrijf of organisatie, is het competentiegericht opleiden.

De bedrijfshulpverlening wordt – aan de hand van onder meer incidentscenario’s – steeds beter toegespitst op het specifieke risicoprofiel van een bedrijf of organisatie. Daarbij past een andere, flexibelere manier van opleiden, die het makkelijker maakt om ook de lesstof beter toe te spitsen op de individuele cursist én op de organisatie waarin de BHV’er actief is. Elke organisatie is immers anders.

Bij dit competentiegericht opleiden krijgt de cursist, op basis van een vooraf opgesteld competentieprofiel, vaardigheden aangeleerd. Deze vaardigheden sluiten maximaal aan bij de praktijk. Het handelen in praktijksituaties staat centraal; de lesstof sluit zoveel mogelijk aan op de werkvloer van de cursist. Dit leidt tot een betere inzetbaarheid van de bedrijfshulpverlening.

Het bijbehorend digitaal registratiesysteem zorgt ervoor dat de aanwezigheid van de cursisten kunnen worden geregistreerd en de individuele beoordelingen, per cursist, kunnen worden ingevoerd.

De cursist kan in Mijn NIBHV digitaal antwoord geven op de kennistoetsen, de persoonlijke resultaten en voortgang inzien, de digitale certificering bekijken en informatie over de opleider en het NIBHV vinden. Alle gewenste informatie is direct paraat.

Wij begrijpen dat het NIBHV Competent wat vragen bij u, als cursist of als opdrachtgever, kan oproepen. Deze vragen kunt u mailen naar: info@boomveilig.nl. Wij streven naar een snelle respons.